BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Liên hệ với Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam đặt văn phòng tại Hà Nội (làm việc với các doanh nghiệp từ Quảng Trị trở ra Bắc) và tại thành phố Hồ Chí Minh (làm việc với các doanh nghiệp từ Huế trở vào Nam):

Văn phòng tại Hà Nội

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Hà Nội

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Office.Hanoi@trade.gov

Địa chỉ:

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ

Phòng Thương Vụ

Tòa ốc Rose Garden, Tầng 3

170 Ngọc Khánh

Hà Nội

Việt Nam

Nhân viên tại văn phòng Hà Nội

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

84-28-3520-4680

Fax:

84-28-3520-4679/81

Email:

Office.HoChiMinhCity@trade.gov

Địa chỉ:

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ

Phòng Thương Vụ

Tòa nhà Diamond, Lầu 8

34 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

 


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.