BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Liên hệ với Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam đặt văn phòng tại Hà Nội (làm việc với các doanh nghiệp từ Quảng Trị trở ra Bắc) và tại thành phố Hồ Chí Minh (làm việc với các doanh nghiệp từ Huế trở vào Nam):

Văn phòng tại Hà Nội

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Hà Nội

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Office.Hanoi@trade.gov

Địa chỉ:

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ

Phòng Thương Vụ

Cao ốc Rose Garden, Lầu 3

170 Ngọc Khánh

Hà Nội

Việt Nam

Nhân viên tại văn phòng Hà Nội

Tên:

Eric Hsu, Tham tán Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Eric.Hsu@trade.gov

Tên:

Jim Curtis, Viên chức Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Tên:

Tuyết Trees, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199 (Ext. 5138)

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Đại diện Cơ Quan Thương Mại và Phát Triển Hoa Kỳ (USTDA)

   

Tên:

Nhung Nguyễn, Trợ lý Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199 (Ext. 6160)

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

CAD/CAM/CAE/CIM; Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Thành phố Thông Minh, Dịch vụ thông tin; Dịch vụ viễn thông; Máy tính và linh kiện; Phần mềm máy tính; Dịch vụ Y Tế và Thiết bị Y Tế.

   

Tên:

Anh Nguyễn, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199 (Ext. 6079)

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Anh.Nguyen@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Hàng không, Quốc Phòng, Giao Thông Vận Tải

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

84-28-3520-4680

Fax:

84-28-3520-4679/81

Email:

Office.HoChiMinhCity@trade.gov

Địa chỉ:

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ

Phòng Thương Vụ

Tòa nhà Diamond, Lầu 8

34 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Nhân viên tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Tên:

Stephen Jacques, Tùy viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4680

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Tên:

Ryan Hollowell, Phó Tùy viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4680

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Tên:

Triết Huỳnh, Chuyên viên Thương mại cấp cao

Điện thoại:

84-28-3520-4660

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

CAD/CAM/CAE/CIM; Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Thành phố Thông Minh, Máy tính và linh kiện; Phần mềm máy tính, Chương trình đầu tư SelectUSA; Dịch Vụ Tài Chính.

   

Tên:

Nam Trần, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4656

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Dầu Khí và Năng lượng tái tạo, Xử lý Nước, Công nghệ Môi trường, Máy móc và thiết bị công nghiệp.

Tên:

Nga Hoàng, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4670

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Dịch vụ và thiết bị hàng không, Giao thông Vận Tải, An ninh và An Toàn, Xây Dựng Kiến Trúc và Thiết Kế.

Tên:

Hương Nguyễn, Trợ lý Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4654

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Giáo Dục; Dịch vụ Lữ Hành và Du Lịch;

Tên:

Thao Nguyễn, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4660

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

Dịch vụ/ Hóa Chất/ Máy và thiết bị cho nghành nông nghiệp; Nhượng Quyền Thương Hiệu, Dịch vụ y tế; Thiết bị y tế, Dụng cụ khoa học cho phòng thí nghiệm; Dược phẩm và thuốc. Thực phẩm chế biến và Bao bì.


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.