BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Liên hệ với Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam đặt văn phòng tại Hà Nội (làm việc với các doanh nghiệp từ Quảng Trị trở ra Bắc) và tại thành phố Hồ Chí Minh (làm việc với các doanh nghiệp từ Huế trở vào Nam):

Văn phòng tại Hà Nội

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Hà Nội


Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Office.Hanoi@trade.gov

Địa chỉ:

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ
Phòng Thương Vụ
Tòa Rose Garden, Tầng 3
170 Ngọc Khánh
Hà Nội
Việt Nam

Nhân viên tại văn phòng Hà Nội


Tên:

Charles Ranado, Tham tán Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Charles.Ranado@trade.gov

   

Tên:

Tuyết Trees, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199 (Ext. 5138)

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Tuyet.Trees@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Đại diện Cơ Quan Thương Mại và Phát Triển Hoa Kỳ (USTDA)

 

 

 

Tên:

 

Nhung Nguyễn, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199 (Ext. 6160)

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Nhung.Nguyen@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

CAD/CAM/CAE/CIM; Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Thành phố Thông Minh, Dịch vụ thông tin; Dịch vụ viễn thông; Máy tính và linh kiện; Phần mềm máy tính; Dịch vụ Y Tế và Thiết bị Y Tế.

 

 

Tên:

Anh Nguyễn, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199 (Ext. 6079)

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Anh.Nguyen@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Hàng không, Quốc Phòng, Giao Thông Vận Tải

   

Tên:

Bích (Janice) Trần, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Bich.Tran@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Năng lượng

 

Tên:

Ngân Thái, Trợ lý Thương mại

Điện thoại:

84-24-3850-5199

Fax:

84-24-3850-5064

Email:

Ngan.Thai@trade.gov

 

 

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại:

84-28-3520-4680

Fax:

84-28-3520-4679/81

Email:

Office.HoChiMinhCity@trade.gov

Địa chỉ:

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
Phòng Thương Vụ
Tòa nhà Diamond, Lầu 8
34 Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Nhân viên tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh


Tên:

Stephen Jacques, Tùy viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4680

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Stephen.Jacques@trade.gov

   

Tên:

Triết Huỳnh, Chuyên viên Thương mại cấp cao

Điện thoại:

84-28-3520-4660

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Triet.Huynh@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

CAD/CAM/CAE/CIM; Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Thành phố Thông Minh, Máy tính và linh kiện; Phần mềm máy tính, Chương trình đầu tư SelectUSA; Dịch Vụ Tài Chính.

 

 

Tên:

Nam Trần, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4656

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Nam.Tran@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Dầu Khí và Năng lượng tái tạo, Xử lý Nước, Công nghệ Môi trường, Máy móc và thiết bị công nghiệp.

   

Tên:

Nga Hoàng, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4670

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Nga.Hoang@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Dịch vụ và thiết bị hàng không, Giao thông Vận Tải, An ninh và An Toàn, Xây Dựng Kiến Trúc và Thiết Kế.

   

Tên:

Hương Nguyễn, Trợ lý Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4654

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Huong.Nguyen@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Giáo Dục; Dịch vụ Lữ Hành và Du Lịch;

   

Tên:

Thao Nguyễn, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại:

84-28-3520-4660

Fax:

84-28-3520-4681

Email:

Thao.Nguyen@trade.gov

Lĩnh vực phụ trách:

Dịch vụ/ Hóa Chất/ Máy và thiết bị cho nghành nông nghiệp; Nhượng Quyền Thương Hiệu, Dịch vụ y tế; Thiết bị y tế, Dụng cụ khoa học cho phòng thí nghiệm; Dược phẩm và thuốc. Thực phẩm chế biến và Bao bì.