BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Danh Mục Các Nhà Cung Cấp Hoa Kỳ Đang Tìm Đối Tác

Danh Mục Các Nhà Cung Cấp Hoa Kỳ Đang Tìm Đối Tác

Được sắp xếp theo ngành và sản phẩm và cập nhật thường xuyên, danh mục liệt kê các nhà cung cấp Hoa Kỳ đã quan tâm và muốn tìm kiếm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, và khách hàng tại thị trường Việt Nam. Hy vọng danh mục này sẽ giúp Quý vị tìm được nhà cung cấp từ Hoa Kỳ một cách dễ dàng, thuận tiện, và hoàn toàn phù hợp với sản phẩm và dịch vụ mà Quý vị đang quan tâm triển khai kinh doanh tại Việt Nam.

  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.