BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Tạp chí Tin tức Thương mại Hoa Kỳ

Tạp chí Tin tức Thương mại Hoa Kỳ - một danh mục chính thức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ liệt kê các nhà cung cấp Hoa Kỳ - được phát hành mỗi hai tháng, miễn phí cho các độc giả nước ngoài, bao gồm Việt Nam. Tạp chí được gởi trực tiếp đến người nhận phù hợp như các đại lý đã được sàng lọc, các nhà phân phối, người mua hàng, người trực tiếp sử dụng và các tổ chức được chọn lọc. Tạp chí này cũng được phát miễn phí tại các hội chợ thương mại và các sự kiện khác mà Phòng Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam tham gia.

Bất kể là bạn lần đầu tiên nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ hay tìm kiếm thêm các nhà cung cấp Hoa Kỳ, Tạp chí Tin tức Thương mại Hoa Kỳ là một công cụ đáng tin cậy để tìm kiếm nhà cung cấp Hoa Kỳ thích hợp cho công ty của bạn. Mỗi kỳ phát hành khắc họa nét đặc biệt của các công ty Hoa Kỳ quan tâm đến việc mở rộng kinh doanh ra các thị trường mới trên toàn thế giới – và những ai đã sẵn sàng để kinh doanh.

Đăng ký nhận tạp chí miễn phí: Để yêu cầu được nhận miễn phí Tạp chí Tin tức Thương mại Hoa Kỳ, nhắp vào đây.

Tạp chí Tin tức Thương mại Hoa Kỳ cũng luôn được cập nhật trực tuyến. Hãy sử dụng liên kết này để truy cập trang web của tạp chí .


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.