BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Dịch vụ Hỗ trợ Tìm Nhà Cung cấp Hoa Kỳ Tham gia Dự án

Với mạng lưới văn phòng và chuyên viên của chúng tôi tại khắp các thành phố ở Hoa Kỳ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý vị tìm ra nhà cung cấp hay đối tác phù hợp từ Hoa Kỳ cùng tham gia đấu thầu dự án (nguồn vốn từ Chính phủ hay tư nhân) triển khai tại Việt Nam.

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi ngay hôm nay.


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.