BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Dịch vụ Hỗ trợ Gặp gỡ, Tìm hiểu Nhà Cung cấp tại Hoa Kỳ

Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng với mạng lưới chuyên viên thương mại trên khắp 100 thành phố tại Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam đang cần tìm sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ:

  • Tư vấn cho Quý vị những cách tìm và phương pháp làm việc với các nhà cung cấp, đối tác Hoa Kỳ.
  • Sắp xếp các cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua phương tiện hội nghị thoại hình (video conference) với các nhà cung cấp, đối tác Hoa Kỳ theo những yêu cầu cụ thể của Quý vị.
  • Hỗ trợ theo dõi, liên lạc, và phát triển các hoạt động thương mại sau khi gặp gỡ.
  • Những vấn đề khác tùy theo thực tế và thỏa thuận.

Xin vui lòng liên hệ với Chuyên viên (hay Trợ lý) Thương mại phụ trách ngành nghề hay sản phẩm mà Quý vị đang quan tâm để nắm thêm chi tiết cũng như cách thức để sử dụng dịch vụ này.


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.