Notice:.

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Việt Nam

Thương vụ Hoa Kỳ Chào mừng Quý vị!

Thương vụ Hoa Kỳ là cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ với mạng lưới chuyên viên thương mại trên khắp 100 thành phố ở Hoa Kỳ và 150 quốc gia trên toàn thế giới. Thương vụ Hoa Kỳ giúp các nhà cung cấp của Hoa Kỳ tìm được những nhà nhập khẩu, phân phối, đại lý, hay đại diện từ đó đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ đến các thị trường trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Thương vụ Hoa Kỳ, có văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ Chuyên viên và Trợ lý Thương mại sẵn sàng hỗ trợ và làm việc cùng với các công ty tại Việt Nam -- với những nhu cầu cần nhập khẩu, hay trở thành nhà phân phối, đại lý, đại diện của các nhà cung cấp từ Hoa Kỳ.

Hãy liên lạc chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu cho những mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ từ Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Các dịch vụ dành cho các công ty tại Việt Nam:


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.