BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Türkiye

Misyonumuz

ABD Ticaret Müsteşarlığı’nın misyonu, Amerikan mal ve hizmetlerinin tanıtımına öncelik vermek, bu mal ve hizmetlerin özellikle küçük ve orta ölçekli ABD firmaların ihracatını sağlamak ve ABD'ye yapılan yatırımlarını gözetmektir.

Vizyonumuz

Amerikan iş dünyasının, küreselleşen piyasada rekabet edebilmesinde ve başarılı olmasında uygun çözümlerin getirilmesini sağlayan tek kaynak ABD Ticaret Müsteşarlığı’dır.

Değerlerimiz

ABD Ticaret Müsteşarlığı mensupları olarak, kamu hizmetinde bulunmaktan ve misyonumuzun Amerika için daha iyi iş olanakları ve ekonomik refah yarattığını bilmekten gurur duyarız. Hizmetlerimizden yararlanmak isteyen herkese mükemmel bir hizmet sunmak amacını güderiz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hem kamu sektöründe ve hem de özel sektörde ortaklıklar kurarız. Somut ve kalıcı sonuçlar veren, anlamlı bir işimiz vardır. Çeşitliliğin bizi güçlü kıldığına inanırız. İcraatı ödüllendirir, çalışma düzenimizin temelini, sorumluluklarının bilincinde olan bir bütün olma ilkesi üzerine kurarız. Yaratıcılığı teşvik eder, hizmet kalitesi ve kariyer gelişiminin öğrenme ve değişimle bütünleştiğine inanırız. Yöneticilerimiz, çalışanlarımıza yetki verir, onlara esin kaynağı olur; çalışanlar da aynı saygıyla karşılık verir. Bazen ekip, bazen de bireysel olarak ama hep birlikte çalışır, büyümeye katkıda bulunuruz.


Business People Smiling Specialist Counseling Discussing Business
  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.