BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Türkiye

Genel Bakış

ABD’nin bazı eyaletlerinde (Washington, Louisiana) haksız rekabetin önlenmesine yönelik ve üreticileri Bilgi Teknolojileri (“BT”) sistemlerini (kullandıkları yazılımlar ve donanımlar) fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeden kullanmaya teşvik eden yeni kanunlar çıkarılmıştır. Ürettikleri ürünler ilgili eyaletlerde satılmakta olan üreticiler, BT kullanımlarında, hak sahiplerinin (yazılım ve donanımlar üzerinde fikri ve sınai mülkiyet sahibi kişiler) haklarını ihlal etmeleri halinde yasal yaptırımlara maruz kalabilmekte ve bu doğrultuda satışlarının azalması riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Diğer yandan, yasal BT kullanan üreticiler; küresel anlamda itibarını arttıracak, iş potansiyellerini koruyacak ve rekabetçi üstünlüğe sahip olacaktır.

Kanunların Hedefleri

  • Ticari faaliyetlerinde hukuka aykırı şekilde BT kullanmakta olan (örneğin korsan yazılım, sahte donanım vb) üreticilerin sahip olduğu haksız rekabet avantajını ortadan kaldırmak.
  • Toplumun bu alandaki bilincini geliştirerek, fikri ve sınai mülkiyet haklarına duyulan saygıyı ve adil rekabeti teşvik etmek.
  • Üreticiler için eşit şartlar ve sorumlu iş pratikleri oluşturmak.

Kanunlar Hakkında

Kimler Sorumlu Tutulabilir? Herhangi bir ürünü, ticari faaliyetlerinde hukuka aykırı olarak BT kullanarak (örneğin korsan yazılım, sahte donanım vb) üreten ve bu ürünleri ilgili eyaletlerde satan veya satılan ve kanunla belirlenen istisnalar kapsamı dışında kalan her türlü işletme.

Kanunların Belirlediği Usul: Üzerinde hak sahibi bulunduğu BT’nin bir üretici tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığını düşünen BT hak sahibi, söz konusu kanaatini destekleyen

nedenleri içeren yazılı bir ihtarname iletir. Bu ihtarnameyi takiben üretici, BT kullanımının yasal olduğunu kanıtlamak yahut BT kullanımını yasal hale getirmek için en fazla 90 güne (bazı durumlarda 180 gün) sahip olacaktır.

Kim Dava Açabilir? Eyalet Başsavcısı veya yasal BT kullanan rakip üreticiler dava edebilir.

Kanunlara Uymamanın Sonuçları: Söz konusu kanunlara aykırılık halinde, ABD’nin önemli eyaletlerinde ürünleri satılan üreticiler şu yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerdir:

  • Zararın tazmini (üreticinin kötü niyetli olması halinde, zararın 3 katına kadar talep edilebilmektedir)
  • Bazı koşulların varlığı halinde, mahkeme üreticinin ilgili eyalette mallarını satmasını engelleyebilmekte ve üreticinin ilgili eyalette yerleşik olmaması halinde (Ör. üreticinin Türkiye’de yerleşik olması) malların toplatılması kararı dahi verilebilmektedir.

Üreticinin Dağıtım Kanalında Yer Alan Kişilerin Sınırlı Sorumluluğu: Üreticinin mahkemeye çıkmaması veya aleyhine hükmedilen tazminatı ödememesi halinde, bu üretici ile ürünlerin üretimi ile ilgili olarak doğrudan anlaşma halinde bulunan ve bu ürünleri ilgili eyalette satan şirketlere karşı $(ABD) 250.000’ına kadar maddi tazminata hükmedilebilecektir.

Üreticinin Dağıtım Kanalında Yer Alan Kişilerin Sorumluluktan Kurtulma Yolları: Bu Kişiler kanunda sayılan şartlardan birini yerine getiriyor olmaları halinde sorumluluktan kurtulabilmektedirler. 50 Milyon Amerikan Doları’nın altında yıllık geliri olan işletmeler ile üreticiye kendi adına üretim yaptırmayan 3. Kişilerin

yanı sıra (1) üreticilerine yasal BT kullanımını zorunlu tutan ve aksi durum halinde acilen yasal kullanıma geçme konusunda ihtar eden (2) Yasal BT kullanımını sağlayan tedarik zinciri prosedürleri geliştiren 3. Kişiler sorumluluktan kurtulabilmektedir.

Kanunların Üreticiler Açısından Faydaları

Kanunlar, üreticileri yasal BT kullanımı yönünde teşvik etmekte ve üreticiler arasında haksız rekabetin önlenmesine ve eşit şartlarda rekabetin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Yukarıda sayılan yasal sonuçların yanı sıra; Kanunlar yasal BT kullanan üreticiler açısından rekabet avantajı ve şirketlerin uluslararası pazar rekabetinde ayrıştırıcı bir özelliğe sahip olmalarını sağlamasının yanı sıra, işletmelerinin uluslararası alandaki itibarlarını da artırmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için Yardım Merkezi İletişim Bilgileri: 0212 292 79 34 veya uca@bts-legal.com

  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.