Notice:.

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

ประเทศไทย

ขอต้อนรับเข้าสู่แผนกการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจ และ ด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ใน ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคู่ค้า สั่งชื้อ นำเข้าสินค้า หรือบริการอื่น ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทางแผนกการพาณิชย์ยังมีบริการในส่วนอื่น ๆ อาทิ

ปฏิทินกิจกรรม 2563

ติดตามอัพเดทข้อมูลจากทางเรา

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

กรุณาติดต่อ กรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นในการส่งออก

หากท่านสนใจในบริการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกฟอร์ม ติดต่อได้ที่สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้ตั้งแต่เวลา 7.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ หรือ อีเมลล์ติดต่อเจ้าหน้าที่


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.