Notice:.

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Slovensko

Vitajte!

U. S. Commercial Service - Bratislava

je organizačná zložka Ministerstva obchodu USA. U.S. Commercial Service má vytvorenú svetovú obchodno-poradenskú sieť s viac ako 100 pobočkami v Spojených štátoch amerických a 158 kanceláriami v 85 krajinách sveta, ktoré sú súčasťou veľvyslanectiev USA.

Poslanie U.S. Commercial Service je podporiť najmä malé a stredné americké firmy v ich snahe zvýšiť americký export a obchod so zahraničím.

Pracovníci U.S. Commercial Service v Bratislave informujú amerických podnikateľov o situácii na slovenskom trhu, legislatíve, obchodných tarifách, vládnych zákazkach a verejných tendroch, poskytujú služby, ktorých cieľom je vyhľadať potenciálneho slovenského importéra, obchodného agenta alebo distribútora, asistujú pri riešení obchodných a investičných sporoch, organizujú obchodné misie slovenských importérov do USA a amerických exportérov na Slovensko.

Obchodní špecialisti majúci výborné znalosti o slovenskom trhu poskytujú americkým firmám profesionálne marketingové analýzy z oblastí:

 • Automobilový priemysel
 • Cestovný ruch
 • Energetický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Finančné služby
 • Franchising
 • Chemický priemysel a výroba plastov
 • Informačné technológie
 • Letecký priemysel
 • Kozmetický priemysel
 • Priemyselné stroje a zariadenia
 • Stavebníctvo
 • Ťažba nerastných surovín
 • Telelekomunikácie
 • Textilný priemysel
 • Veda a výzkum
 • Zdravotníctvo
 • Životné prostredie

A mnoho iných!


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.