BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Polska

Oferty Amerykańskich Eksporterów


Electropure EDI, Zapwater, ExcellMembranes: IX, NF, UF, RO, ediPureSource Power Supplies

Company logo

Opis produktu/oferowanych usług: W 70 krajach firma SnowPure Water Technologies dostarcza firmom zarządzającym dostawą wody środki i komponenty systemu oczyszczania wody. Na nasze technologie składają się: elektrodejonizacja (EDI), elektrodejonizacja z wytwornicami prądu, nanofiltracja (NF), ultrafiltracja (UF), odwrócona osmoza (RO), membrany wymiany jonów, elektrodializa (ED), ultrafiolet (UV) i membrany transferu gazu.
Mając dziesiątki lat doświadczeń jako eksporter oraz znajomość technologii, SnowPure współpracuje ściśle z firmami typu OEM dążąc do optymalizacji projektu w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu i produktu. Nasi eksperci prowadzą naszych klientów przed, w czasie i po zakupie sprzętu, a nawet długo po zakończeniu pracy nad zleceniem, jeśli pojawią się problemy.

Product URL: http://www.snowpure.com/products/electrodeionization/

Nazwa Firmy: SnowPure Water Technologies — San Clemente, CA

Plany, Założenia i Strategia Działania Rynkowego: Firma zainteresowana jest kontaktami z potencjalnymi klientami.


Featured U.S. Exporter


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.