Notice:.

BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Polska

Select USA 2020 Szczyt Inwestycyjny

W dniach od 1 do 3 czerwca 2020 odbędzie się w Waszyngtonie Szczyt Inwestycyjny SelectUSA. Konferencja adresowana do inwestorów zainteresowanych rynkiem amerykańskim. Organizatorzy przygotowują program, który umożliwia w trakcie trzech dni trwania konferencji dowiedzieć się wszystkiego na temat inwestowania. Można powiedzieć, że konferencja składa się z czterech komponentów. Pierwszy to program nazwany „Academy”, skierowany do firm, które dopiero zaczynają inwestować. Drugi to prezentacje panelowe przedstawicieli biznesu i instytucji rządowych. Trzecim elementem jest pawilon, gdzie przedstawiciele wszystkich zakątków USA, aby zaprezentująinteresujące dla inwestorów oferty. Czwarty to system umawiania spotkań online. Inwestorzy sami decydują z kim chcieliby się spotkać i na jakie pytania uzyskać odpowiedzi. Do dyspozycji są eksperci, przedstawiciele biznesu i stanowych organizacji pomocowych, które służą inwestorom swoją wiedzą i doświadczeniem oraz znajomością przepisów. Całość konferencji jest przygotowana tak, aby inwestorzy w ciągu 3 dni i w jednym miejscu mogli dowiedzieć wszystkiego na tematy ich interesujące i znaleźć odpowiedzi na pytania, które pomogą im w podjęciu decyzji związanych z inwestowaniem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności biznesowej w USA, to sugerjemy skorzystanie z SelectUSA – jest to program rządowy prowadzony przez Amerykańskie Departament Handlu. Skierowany jest to wszystkich firm, bez względu na ich wielkość i oferuje informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji, nawiązaniu pomocnych/odpowiednich kontaktów na różnych szczeblach administracji oraz pomaga w dostosowaniu się do wymaganych regulacji prawnych. 

Chcąc zapoznać polskie firmy z ofertą SelectUSA, nasze biuro organizuje już od kilku lat seminaria/konferencje SelectUSA Poland. W tym roku będziemy gościć w Gdańsku (2 marca), Warszawie (3 marca), Krakowie (4 marca), Wrocławiu (5 marca) i Poznaniu (6 marca). Zapraszamy przedstawicieli polskich firm zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności biznesowej w USA.

Prelegentami będą przedstawicie amerykańskich:

  • kancelarii prawnych działających w Polsce,
  • instytucji finansowych,
  • firm konsultingowych
  • i biur stanowych wspomagających rozwój przesiębiorczości.

Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat SelectUSA 2020 znajdą Państwo na stronie internetowej www.SelectUSA.gov

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania przesłane mailem: barbara.grabowska@trade.gov


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.