BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

Pomoc druhým

Pomoc druhým a sociální zodpovědnost jsou jedním z hlavních témat Velvyslanectví USA v Praze. Obchodní oddělení velvyslanectví se snaží v rámci svých možností spolupracovat s několika neziskovými organizacemi na představení jejich aktivit širší veřejnosti či případně přispět pomocnou rukou.

AGENTURA PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ RYTMUS, o.s. - Představení na semináři

23. listopadu 2011, organizovalo obchodní oddělení tradiční zdravotnický seminář. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami občanského sdružení Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus, o.s. Více informaci najdete na www.rytmus.org

MENTAL POWER FILM FESTIVAL & CHRÁNĚNÁ DÍLNA SV. PROKOP U ČERVENÉHO JAVORU - Představení na semináři

24. září 2008, organizovalo obchodní oddělení tradiční zdravotnický seminář. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami občanského sdružení Hendaver, které organizuje Mental Power Film Festival a s Chráněnou dílnou sv. Prokop u červeného javoru. Více informaci najdete na www.slunecnizahrada.cz a http://mentalpower.cz

ČS. SPOLEČNOST AIDS POMOC – Představení na semináři

4. března 2008 organizovalo obchodní oddělení ve spolupráci s firmou FedEx zdravotnický seminář. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami České společnosti AIDS pomoc, jejímž cílem je pomáhat při řešení rproblémů spojených s nemocí. Více informaci najdete na www.aids-pomoc.cz

DOMOV SUE RYDER – Dobrovolnický den

V pondělí 14. ledna 2008 pracovníci obchodního oddělení vyměnili sezení u počítačů a pracovní schůzky za malířské náčiní a věnovali jeden svůj pracovní den práci pro Domov Sue Ryder. Dobročinný obchod Domova Sue Ryder ve Štěpánské 53, Praha 1, nyní vítá návštěvníky v novém bíložlutém nátěru. Domov Sue Ryder, o. p. s. nabízí svým klientům - seniorům - laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Více informací o Domově Sue Ryder najdete na www.sue-ryder.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK– Představení na semináři

24. září 2007 organizovalo obchodní oddělení v Praze ve spolupráci se svým celosvětovým partnerem firmou FedEx zdravotnický seminář zaměřený na zdravotní pojištění. V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s aktivitami Komunitního centra Motýlek. Více informaci najdete na www.motylek.org

ZS ZAHRÁDKA – Představení na semináři

1. března 2007 organizovalo obchodní oddělení v Praze ve spolupráci se svým celosvětovým partnerem firmou FedEx zdravotnický seminář zaměřený na nové zdravotnické projekty a projekty soukromých nemocnic. V rámci semináře měli účastníci možnost seznamit se s aktivitami základní školy Zahrádka. Základní škola Zahrádka je speciální škola, která vzdělává žáky s více vadami. Více informaci najdete na www.zszahradka.cz


  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.