BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

Česká republika

Americké firmy hledající partnery v ČR


“Electropure” elektrodeionizační systémy, „Zapwater“ elektrodeionizace, „Excell“ membrány, „ediPureSource” napájecí zdroje

Company logo

Popis produktu: SnowPure Water Technologies je dodavatelem zařízení a komponentů pro úpravu a čištění vody, které dodává systémovým integrátorům ve více než 70 zemích světa. Firma nabízí následující technologie: elektrodeionizační systémy (EDI), stejnosměrné napájecí zdroje (DC power supplies), nanofiltraci (NF), ultrafiltraci (UF), reverzní osmózy (RO), membrány s iontovou výměnou, zařízení pro elektrodialýzu (ED), ultrafialové záření pro desinfekci vody (UF) a membrány pro výměny plynů (GTM).
Firma SnowPure vyváží své produkty, založené na hluboké znalosti oboru, již desítky let. Úzce spolupracuje s výrobci původních zařízení (OEM) na optimalizaci designu a funkčnosti systémů, které zajistí kvalitní procesy a špičkové produktové specifikace. Technické zkušenosti firmy mohou zákazníci využít před, během i po instalaci systémů. Poprodejní servis je zákazníkům k dispozici dlouhodobě.

Product URL: http://www.snowpure.com/products/electrodeionization/

Společnost: SnowPure Water Technologies — San Clemente, CA

Cíl firmy: Firma hledá potenciální zákazníky pro přímý prodej.

  Notice to Visitors!


  The link you have chosen will take you to a non-U.S. Government website.

  If the page does not appear in 5 seconds, please click this: outside web site

  BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and external links are covered by its website  disclaimer statement.