BUYUSA.GOV -- U.S. Commercial Service

ประเทศไทย

วันหยุดราชการ ประจำปี 2557

วันที่

วัน

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 มกราคม

วันพุธ

วันปีใหม่

วันหยุดอเมริกัน

20 มกราคม

วันจันทร์

Martin Luther King, Jr.’s Birthday

วันหยุดอเมริกัน

17 กุมภาพันธ์

วันจันทร์

President’s Day

วันหยุดอเมริกัน

7 เมษายน

วันจันทร์

วันหยุดชดเชยวันจักรี

วันหยุดไทย

14 เมษายน

วันจันทร์

วันสงกรานต์

วันหยุดไทย

15 เมษายน

วันอังคาร

วันสงกรานต์

วันหยุดไทย

5 พฤษภาคม

วันจันทร์

วันฉัตรมงคล

วันหยุดไทย

13 พฤษภาคม

วันอังคาร

วันวิสาขบูชา

วันหยุดไทย

26 พฤษภาคม

วันจันทร์

Memorial Day

วันหยุดอเมริกัน

4 กรกฏาคม

วันศุกร์

วันชาติอเมริกัน

วันหยุดอเมริกัน

12 สิงหาคม

วันอังคาร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันหยุดไทย

1 กันยายน

วันจันทร์

วันแรงงานอเมริกัน

วันหยุดอเมริกัน

13 ตุลาคม

วันจันทร์

Columbus Day

วันหยุดอเมริกัน

23 ตุลาคม

วันพฤหัสบดี

วันปิยะมหาราช

วันหยุดไทย

11 พฤศจิกายน

วันอังคาร

วันทหารผ่านศึก

วันหยุดอเมริกัน

27 พฤศจิกายน

วันพฤหัสบดี

วันขอบคุณพระเจ้า

วันหยุดอเมริกัน

5 ธันวาคม

วันศุกร์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดไทย

10 ธันวาคม

วันพุธ

วันรัฐธรรมนูญ

วันหยุดไทย

25 ธันวาคม

วันพฤหัสบดี

วันคริสต์มาส

วันหยุดอเมริกัน

31 ธันวาคม

วันพุธ

วันส่งท้ายปีเก่า

วันหยุดไทย